Algemene Voorwaarden

‘In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.’

Metaalunievoorwaarden 2019

Terms and conditions

“In all cases in which we act as offeror or supplier, our offers, assignments given to us and agreements concluded with us are subject to the METAALUNIE TERMS AND CONDITIONS. These terms and conditions have been filed at the Registry of the Rotterdam District Court.”

Metaalunie terms and conditions 2019

Allgemeinen Geschäftsbedingungen

“In allen Fällen, in denen wir als Anbieter oder Lieferant auftreten, finden die ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER METAALUNIE Anwendung auf unsere Angebote, an uns erteilte Aufträge und mit uns geschlossene Verträge. Diese AGB sind bei der Geschäftsstelle der Rechtbank Rotterdam hinterlegt worden.”

Allgemeinen geschäftbedingungen der metaalunie 2019