We moeten bewust omgaan met het milieu. Daar zijn we intussen allemaal wel van overtuigd. Conval Nederland BV draagt graag een steentje bij aan een beter milieu. Wij maken dan ook gebruik van de Milieubarometer. Een handige online tool die op basis van diverse bedrijfsgegevens zoals energie, water, afval, emissies, transport en papierverbruik eenvoudig en snel de milieuscore en milieukosten zichtbaar maakt. Zo kunnen we prioriteiten stellen bij het nemen van milieumaatregelen en het terug dringen van de CO2-uitstoot en milieukosten.

De beleidsverklaring volgens ISO9001 en ISO14001 is op te vragen bij Conval Nederland BV.