100% lekcontrole met 3L leak Control

SLA leidingen sluiten permeatie van schadelijke stoffen uit. Deze leiding maakt het mogelijk om drinkwater veilig te transporteren door verontreinigde bodem en verontreinigd medium door schone grond en/of een waterwingebied.

De elektrisch geleidende aluminium barrierelaag van de 3L Leak Control zorgt voor een constante bescherming en biedt 100% lekcontrole. Bij de kleinste beschadiging treedt automatisch een alarm in werking. Dit wordt ontvangen via een alarmcentrale of op een smartphone. Ook kan het systeem een aansturing geven voor een elektrisch bedienbare afsluiter. Een eventuele beschadiging kan tot op een meter nauwkeurig getraceerd worden.